Jak užívat vitamín C

Bez vitamínu C se náš organismus neobejde. Potřebuje ho nejen náš imunitní systém pro zvládání infekcí a likvidaci jedovatých látek (toxinů) v těle, ale plní i řadu dalších funkcí. Je nezbytný např. pro tvorbu kolagenu a působí i jako antihistaminikum. Jeho nepostradatelnost dokládá i to, že většina živočichů si vyrábí vitamín C v těle sama, jen člověk, někteří primáti a pár dalších živočichů jsou odkázáni na jeho příjem potravou. Při jeho extrémním nedostatku dochází k chorobě známé jako kurděje (skorbut), která se projevuje chudokrevností, krvácivostí, otoky kloubů a dásní, častými infekcemi apod.

Užívání vitamínu C

Vitamín C je možné užívat ve vysokých dávkách jako lék proti infekčním nemocem i mnoha dalším chorobám. Nedá se jím předávkovat, protože nadbytečné množství tělo vyloučí. Nežádoucí účinky při podání vysokých dávek vitamínu C jsou pouze přechodné a dá se jich vyvarovat odpovídajícím dávkováním.

Vysoké dávky vitamínu C nejsou vhodné v případě závažných poruch funkce ledvin, poruchy metabolizmu železa a mědi a favizmu (deficit G6PD). Velmi častou obavou, proč neužívat vysoké dávky vitamínu C, je strach, že může dojít k tvorbě ledvinových (oxalátových) kamenů. V lékařské literatuře sice byly popsány případy vzniku ledvinových kamenů v souvislosti s užíváním vysokých dávek vitamínu C, jde však zřejmě o případy ojedinělé. Nedávno publikované výsledky série případů 157 lidí, kteří podstoupili infuzní (do žíly) terapii vysokodávkovaným vitamínem C, neukázaly u žádného z nich tvorbu ledvinových kamenů.

Pokud jste náchylní k tvorbě ledvinových kamenů nebo máte strach, přidejte k vitamínu C i hořčík, citronovou šťávu a zinek. Tyto látky působí preventivně proti jejich tvorbě. Při užívání vyšších dávek vitamínu C je vždy třeba dostatečně pít!

Liposomální vitamínc c megadávka céčka účinnost účinek